ENG

Ποιες είναι οι μελλοντικές τάσεις ψηφιακής τεχνολογίας στο κρασί;

A A

της Κυριακής Παναγιώτου, οινολόγου & digital marketing strategist in Wine industry

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η ολοκληρωμένη χρήση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της, προσφέρει αξία και ενισχύει την ποιότητα των προϊόντων της.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασικό ζήτημα για την ανάπτυξη του αμπελοοινικού κλάδου. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι 4x4 QR odes και e-labels, η χρήση αισθητήρων στους αμπελώνες, τα οινοποιεία αλλά και στις φιάλες, η έξυπνη αποθήκευση και τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, η χαρτογράφηση των αμπελώνων αλλά και η παρακολούθηση της κατάστασής τους μέσω δορυφόρων και drones, είναι μερικά από τα παραδείγματα εφαρμογών μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση, η παραγωγικότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η εργασία γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν όλο και περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες στον καταναλωτή για όλα τα στάδια από τα οποία περνά το προϊόν.

Ο αμπελοοινικός κλάδος μπορεί να επωφεληθεί επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες που θα του επιτρέψουν να είναι πιο αποδοτικός και παραγωγικός. Ωστόσο, τέτοιες επενδύσεις γίνονται αργά, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους (σε επένδυση, ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαίδευση).

Σύμφωνα με τη μελέτη του OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin) με τίτλο «Ψηφιακές Τάσεις στον Αμπελοοινικό Κλάδο», η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021 μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας στα οινοποιεία 18 χωρών-μελών του καθώς και συνεντεύξεων με 21 ειδικούς στην τεχνολογία του κρασιού, αποκαλύπτονται 9 σημαντικές τεχνολογικές τάσεις, οι οποίες θα μεταμορφώσουν την παγκόσμια οινική ‘βιομηχανία’ στο μέλλον.

Ας δούμε αυτές τις τεχνολογικές τάσεις:

1.    Διαδίκτυο και τεχνολογία αισθητήρων
Αναμένεται να υπάρξει εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας αισθητήρων στους αμπελώνες, τα οινοποιεία, τη διανομή, ακόμη και στις ίδιες τις φιάλες, με πλήθος πληροφοριών διαθέσιμων στους οινοποιούς αλλά και τους καταναλωτές.
Αυτή η τάση θα δώσει ώθηση στην ‘Έξυπνη φιάλη κρασιού’, μια φιάλη, δηλαδή, η οποία μεταφέρει τα δεδομένα του κρασιού που περιέχει. Ο συνδυασμός αισθητήρων, blockchains και κωδικών QR της επιτρέπει να ανιχνεύει την τοποθεσία της, τη θερμοκρασία και την υγρασία της, σε ποιόν πουλήθηκε και την τρέχουσα τιμή της. Επιπλέον, θα επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το κρασί, από τον αμπελώνα από τον οποίο προήλθε, τον τύπο καλλιέργειάς του, τη μέθοδο οινοποίησης, μέχρι κριτικές και διακρίσεις.

2.    Τεχνητή Νοημοσύνη για το κρασί
Προβλέπεται περαιτέρω χρήση έξυπνων μηχανών στο αμπέλι και στο οινοποιείο για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ‘ανθρώπινη νοημοσύνη’.
Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο που ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες γνώσεις στον κλάδο του κρασιού, προσφέροντας καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των καλλιεργειών, των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στα οινοποιεία και πιο σαφείς και περιεκτικές αξιολογήσεις κρασιών.

3.    Ρομποτική
Η ρομποτική περιλαμβάνει τη χρήση ρομπότ για τη λίπανση και τη συγκομιδή στον αμπελώνα, τον έλεγχο των αποθεμάτων και τις μετακινήσεις στο οινοποιείο. Λόγω δε της μείωσης του κόστους των ρομποτικών συστημάτων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, αναμένεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και στον αμπελοοινικό τομέα.

4.    Δορυφορικές εικόνες και GPS στον αμπελώνα
Με τη χρήση δορυφόρων και drones μπορούν να συλλεχθούν χρήσιμα δεδομένα για την κατάσταση του αμπελώνα, την έλλειψη νερού, την εμφάνιση ασθενειών κλπ. που βοηθούν στην πιο έγκαιρη ανάληψη δράσης αν και όπου χρειάζεται.
Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη από μεγάλες οινοποιίες, αναμένεται ωστόσο να υιοθετηθεί και από μικρότερες μονάδες.

5.    Τεχνολογία LIDAR (Light Detection and Ranging) στον αμπελώνα
Χρήση της τεχνολογίας απομακρυσμένης απεικόνισης για τη χαρτογράφηση της δομής των αμπελώνων. Επιτρέπει τη δημιουργία 3D χαρτών για τη διευκόλυνση της χρήσης της ρομποτικής στους αμπελώνες και τη δημιουργία ‘έξυπνων αμπελώνων’.

6.    Τεχνολογία οινικού Blockchain
Με τη χρήση αλυσίδων συστοιχιών, οι οποίες περιέχουν κρυπτογραφημένες πληροφορίες που δεν μπορούν να τροποποιηθούν ως προς το ιστορικό τους, θα βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα κάτι που θα είναι χρήσιμο ιδιαίτερα στη διανομή αλλά και στον περιορισμό της απάτης και του παραποιημένου κρασιού.

7.    Ηλεκτρονικές ετικέτες για το κρασί / E-Labels

Ηλεκτρονικές ετικέτες που θα παρέχουν βελτιωμένη διαφάνεια και αυξημένη ιχνηλασιμότητα. Οι καταναλωτές μέσω smartphone θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στον κωδικό 4x4QR, και θα μπορούν να μάθουν τα πάντα από τον αμπελώνα μέχρι την παραγωγή του κρασιού. Οι ηλεκτρονικές ετικέτες αποτελούν μέρος της Έξυπνης Φιάλης Κρασιού.

8.    Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για το κρασί
Η παγκόσμια αγορά του κρασιού δημιουργεί ανάγκες σε συνοδευτικά φορολογικά και δασμολογικά έγγραφα, τα οποία απαιτούν μεγάλες ποσότητες χαρτιού.
Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά έχουν ως στόχο να εξαλείψουν τη χρήση του χαρτιού. Η πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται ψηφιακά, προστατεύοντας το περιβάλλον και μειώνοντας το κόστος.

9.    Έξυπνη αποθήκευση κρασιού

Ο σκοπός των έξυπνων αποθηκών, με τη βοήθεια της ρομποτικής κατά κύριο λόγο, είναι να βοηθήσουν τα οινοποιεία να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τα logistics από την αποθήκευση των κρασιών τους.


Ποιες τεχνολογίες πιστεύετε ότι έχουν το υψηλότερο επίπεδο προτεραιότητας;
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις όσων συμμετείχαν στην έρευνα στην παραπάνω ερώτηση έδωσαν το ακόλουθο αποτέλεσμα:

1) Ψηφιοποίηση με E-Label
2) Τεχνολογία Blockchain
3) Δορυφορικές εικόνες για αμπελώνες
4) Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Εμπορίου και Διανομής
5) Τεχνητή Νοημοσύνη και Έξυπνη Αποθήκευση Οίνου

Επίσης τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τον αμπελοοινικό κλάδο σχετικά με το πόσο καλά υιοθετεί τις ψηφιακές τεχνολογίες σε σύγκριση με άλλους τομείς της γεωργίας.   
Τον κατέταξαν κάπου στη μέση, ούτε χαμηλά αλλά ούτε και υψηλά, αναγνωρίζοντας ότι χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες, οι οποίες όχι μόνο θα βοηθήσουν στην απόδοση και την παραγωγικότητα, αλλά θα ενισχύσουν επίσης τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια των εργαζομένων και τη διαφάνεια προς στον καταναλωτή.